Goda exempel

Låt dig inspireras av andra som har ställt hållbarhetskrav i upphandlingen. Dessa goda exempel är framtagna inom Miljöstyrningsrådets verksamhet som nu är en del av Upphandlingsmyndigheten.

Här finns goda exempel till inspiration för dig som är upphandlare, leverantör eller politiker och som vill få förslag på hur man kan arbeta med miljöanpassad och socialt ansvarsfull upphandling på ett framgångsrikt sätt.

För mer detaljerad information om ett enskilt exempel, följ länkarna under varje exempel.

Livsmedel

Miljösmarta och djurvänliga initiativ på livsmedelsområdet.  . .

Hållbar upphandling

Här publicerar vi goda exempel av allmän karaktär, med anknytning till hållbar upphandling.  . .

Klimatpåverkan

Goda exempel på hur det går att ställa krav för att minska klimatpåverkan.  . .

Kemikalier

De följande goda exemplen visar hur man kan fasa ut farliga kemikalier genom att ställa krav i upphandlingen.  . .

Sociala krav

Sociala krav innebär att ta hänsyn till mänskliga rättigheter vid upphandling, vilket ofta är kopplat även till…  . .

Fordon och transporter

Vid upphandling av fordon, transporter och drivmedel finns stora möjligheter att ställa miljökrav som kan ge stor…  . .

Energibesparing och LCC

Energikrav och krav som omfattar livscykelkostnadsanalys ger vinster både för miljön och ekonomin.  . .

Belysning

Genom att byta ut gammal belysning kan stora energivinster göras.  . .

Bygg och fastighet

Bygg och fastighet är ett av de områden med störst påverkan på miljön - därför lönar det sig att ställa krav.

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information