Inrego utsedd till årets Hållbara leverantör

Vinnare av den sjätte upplagan av Miljöstyrningsrådets pris Årets Hållbara leverantör går till Inrego AB.

Den 14 mars 2013 kröntes vinnarna av Miljöstyrningsrådets priser Utmärkt Hållbar Upphandlare och Utmärkt Hållbar Leverantör under konferensen Hållbar Upphandling. Årets prisutdelare var Anders Wijkman som precis har avslutat sitt arbete med upphandlingsutredningen.

Vinnare av Utmärkt Hållbar Leverantör är Inrego AB vars hela arbetsmodell Hållbar IT bygger på fem hörnstenar; Ekonomi, Kvalitet, Säkerhet, Miljö och Socialt ansvarstagande.

För oss är det naturligt att se helhetsperspektivet – att hållbarhet lönar sig. Vår verksamhet fyller en viktig funktion och det gläder oss att vårt arbete uppmärksammas genom att få detta pris, säger Erik Pettersson, hållbarhetschef på Inrego.

Pristagarna utses av en extern jury bestående av representanter från upphandlarsidan och leverantörssidan.

Juryns motivering till Inregos vinst

Inrego vinner årets pris för Utmärkt Hållbar Leverantör genom att vara ett gott exempel på stor samhällsnytta och resursbesparing. Deras arbetsmodell Hållbar IT bygger på fem hörnstenar; Ekonomi, Kvalitet, Säkerhet, Miljö och Socialt ansvarstagande.

Inrego bryter kopplingen mellan verklig livslängd och ekonomisk livslängd när IT-produkter som kan leva länge får möjlighet att leva längre. På så vis bidrar Inrego till att minska de miljöproblem som förknippas med tillverkning och skrotning.

Under 2011 förlängde Inrego tillsammans med sina kunder, livet på 120 000 datorer och skärmar vilket gav en miljöbesparing på 5400 ton CO2. Inrego är med i debatten och sprider kunskap om de möjligheter som finns med att återvinna och förlänga livslängd istället för att köpa nytt.

Tack vare sitt sammanhållna arbete med Hållbar IT och deras visade resultat är Inrego en värdig vinnare av 2013 års pris.

Senast uppdaterad: