Kommunicera era goda exempel

Goda exempel inspirerar andra. Därför är ditt arbete en viktig källa för andra som vill ta efter. Det finns många sätt att sprida sitt arbete. Med olika resultat som följd. Att kontakta oss på Miljöstyrningsrådet är ett sätt. Då kan vi lägga ut er som ett gott exempel här på hemsidan.

Men det finns även mycket annat som kan göras. Exempel på det är:

  • Marknadsför era ansträngningar på Internet. Kommuner kan exempelvis använda sina hemsidor för att betona hur de arbetar för kvalitet, minskad miljöbelastning och djuromsorg vid upphandlingar av livsmedel. Flera har egna sidor för sitt miljöarbete där dessa frågor täcks in.
  • Använd er webbplats för att publicera material som är relevant för den lyckade upphandlingen. Detta kan vara kontaktuppgifter till ansvariga beställare, utvärderingsrapporter, nyhetsartiklar om ert arbete, eventuella samverkansprojekt och annat som är relevant på området.
  • Sätt miljöprägel på er verksamhet. Kommunicera ut ert miljöarbete genom offentliga informationskanaler såsom informationsblad, nyhetsbrev, anslagstavlor och affischer i matsalar. En viktig del i arbetet med exempelvis skolmåltider är att nå ut med sitt budskap till föräldrar.
  • I skolmatsalar och andra restauranger kan exempelvis bordsryttare på borden informera om hur mycket miljöbelastningen har minskat i och med ökningen av ekologiska inköp. Bordsryttare är lättillgängliga och kan ge tydlig information på ett enkelt sätt. På liknande sätt kan brickor och underlägg användas.

Senast uppdaterad: