Livsmedelslogistik och transport

Distributionen av livsmedel kan medföra hög miljöbelastning, genom t.ex. energikrävande nedkylning och onödiga transporter. Genom att se över om man kan minska transportbehovet, utnyttja befintliga transporter och ordna med samkörning av livsmedel, säkerställa en hög fyllnadsgrad i fordonen, använda energieffektiva fordon, samt fysiska stödsystem kan klimatavtrycket minska. Det finns flera goda exempel på initiativ för att reducera klimatbelastningen vid livsmedelsdistribution.

Senast uppdaterad: