Gröna gårdars köttprodukter

Gröna gårdars mål är att leverera det bästa köttet på marknaden; i fråga om kvalitet, djurhållning och ur ett ekologiskt perspektiv. De ser köttproduktionen som ett kretslopp där varje moment prioriteras och miljöperspektivet är centralt.

Gröna gårdar prioriterar att djuren behandlas med omsorg för att de ska slippa utsättas för onödig stress. Under sommarhalvåret strövar djuren fritt och håller landskapet öppet. Tanken är att de ska få utlopp för sitt naturliga beteende, vilket innebär att flockarna i stort sett sköter sig själva.

All produktion måste vara KRAV-certifierad och djuren ska enbart ha ätit grovfoder, nötboskap endast gräs. För att minimera stress innan slakt finns en minimigräns på tre antal djur som fem dagar före transport till slakteriet ska gå tillsammans i samma box eller hage och sedan också transporteras tillsammans.

Just nu använder de endast Dahlbergs slakteri i Brålanda då det är KRAV-godkänt och ligger geografiskt sett bra till för alla uppfödare.

Läs mer om Gröna gårdar

Senast uppdaterad: