Lokala leverantörer som anbudsvinnare gynnar miljön

Satsning på ekologiska livsmedel i offentliga kök gynnade samtidigt lokala företag.

Var: Gotlands kommun

När: 2008

Hur: Kommunen satsade extra pengar på att köpa in ekologiska livsmedel trots de högre priserna jämfört med konventionella. Genom att begära in offerter på stora volymer kunde priserna pressas, och upphandlingen var även uppdelad i tio produktgrupper. Majoriteten vanns av gotländska företag vilket ledde till att transporterna minskade och miljön skonades i en större utsträckning.

Styrka med förfarandet: Fler och fler ekologiska livsmedel i skolorna samt ökning av lokala producenter till de offentliga köken.

Svaghet med förfarandet: Satsningen krävde till en början extra ekonomiska medel från kommunen.

Kontaktperson: Dag Hultemar, upphandlare på Gotlands kommun. Tfn 0498 26 93 69

Senast uppdaterad: