Uppföljning livsmedel

En viktig del i livsmedelsupphandlingen är att följa upp under avtalstiden, för att säkerställa att man verkligen har fått det man har efterfrågat. Uppföljning kan ibland antas vara en alltför resurskrävande uppgift, men är av godo för nästkommande upphandling och för slutanvändarna av den upphandlade varan, t.ex. skolbarn.

Senast uppdaterad: