Nyttokalkylator Vitvaror

Använd vårt verktyg för att räkna ut nyttan med att ställa miljökrav vid upphandling av vitvaror.

Välj mellan tre nivåer av krav på vitvaror för att se hur mycket du kan minska miljöpåverkan och samtidigt spara pengar. Genom att ställa krav kan du minska energianvändningen, koldioxidutsläppen och driftskostnaderna.

Kostnaden är beräknad på elpriset 1kr/kWh. Den mängd el som sparas i kWh motsvarar alltså samma värde i svenska kronor, det vill säga en inbesparad kilowattimme motsvarar en sparad krona.

Koldioxidsläppen är beräknade på 0,09 kg koldioxid per kWh och baseras på elproduktion enligt nordisk elmix.

Vår LCC-kalkylator är tyvärr inte tillgänglig på vår mobilsajt. Vänligen använd en desktop eller laptop för att använda dessa funktioner.

GENOM ATT STÄLLA MILJÖKRAV SPARAR DU

Så här mycket sparar du
Energianvändning
(kWh/år)
Kostnad för
el/år (SEK)
Klimatpåverkan
(kg CO2/år)
Konventionell vitvara
Vald kravnivå:
Du sparar årligen