Webbsänt frukostseminarium om offentlig avtalssamverkan

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

12 maj kl: 08:30 - 09:30

Plats:

Radisson Blu Waterfront Congress Centre, konferensrum 24 & 25, Stockholm

Upphandlingsmyndigheten arrangerar ett frukostseminarium om så kallade Hamburgsamarbeten och inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet.

Offentlig samverkan är vanligt förekommande i Sverige, framför allt inom den kommunala sektorn. Ofta lyfts möjligheterna till samverkan fram som ett sätt att effektivt kunna lösa kommunala angelägenheter.

I de nya lagarna LOU, LUF och LUK har det införts bestämmelser om undantag från upphandlingsreglerna vid samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter – så kallade Hamburgsamarbeten. I LOU och LUF har det också införts bestämmelser som ger inköpscentraler möjlighet att bedriva grossistverksamhet. Genom denna reglering införs alltså nya möjligheter till samverkan mellan upphandlande myndigheter och enheter utan att upphandling enligt regelverket aktualiseras.

Upphandlingsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att analysera frågeställningar kopplade till dessa nya regler. Analysen har utgått från behoven hos kommuner och landsting. Resultatet av det arbetet och den rapport vi tagit fram presenteras vid detta frukostmöte.

Upphandlingsmyndigheten webbsänder hela frukostseminariet och kommer inom kort att lägga upp en länk till webbsändningen. Ingen anmälan behövs för webbsändningen.

Vill du delta på plats - anmäl dig i formuläret nedan.

Vi håller till på Radisson Blu Waterfront Congress Centre, konferensrum 24 & 25. Frukost serveras från klockan 08.00.

Varmt välkommen!

Anmälan:


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.