Redovisade regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag till Upphandlingsmyndigheten löpande under året och i det årliga regleringsbrevet.

Här hittar du redovisningar Upphandlingsmyndigheten gjort till regeringen. 

Beteckning Titel Datum
UHM/2015-0016  Rapportering av uppdraget att förstärka upphandlingskompetensen om upphandling av vård och omsorg, S2015/110FST  2016-01-29
UHM/2015-07  Underlag till handlingsplan för en genomgående elektronisk inköpsprocess 2015-12-18
UHM/2015-111-1 Vägledning med anledning av flyktingsituationen 2015-11-02

Senast uppdaterad:

Relaterad information