Dialog

Intern och extern dialog är viktiga verktyg både före en upphandling och under gällande avtal. En god dialog bidrar till en ökad förståelse för det offentligas behov och en ökad kunskap om vad marknaden kan erbjuda. Dialog är en central del av uppföljningen av avtal både för att säkra kvaliteten i leveransen men även för att kunna möjliggöra utveckling under gällande avtal.

Senast uppdaterad:

Relaterad information