Bidrag och utlysningar

Det finns möjligheter att söka bidrag för utvecklings- och innovationsprojekt hos flera myndigheter och organisationer. På denna sida samlar vi exempel på utlysningar och bidragsmöjligheter från olika aktörer.

Digitalt samhällsbyggande med innovationskraft

Formas (sista dag 2017-04-04)

Syftet med utlysning är utveckling och implementering av innovationer genom digitalisering, öppna data och utveckling av industriella processer och byggande inklusive samhällbyggnadsprocesser.

Utlysningen riktar sig till konsortier av företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut.

Läs mer på Formas webbplats

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Vinnova (sista dag 2017-04-25)

Den här utlysningen riktar sig till organisationer från privat, offentlig eller ideell sektor i samverkan med forskare som vill förbättra förutsättningarna och förmågan att leda och organisera för ökad innovationsförmåga.

Läs mer på Vinnovas webbplats

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Naturvårdsverket (beviljas löpande)

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information