Regeringsuppdrag inom dialog och innovation

Upphandlingsmyndigheten har under 2017 tre regeringsuppdrag inom området dialog och innovation. Uppdragen syftar till att öppna upp för och driva utveckling och innovation genom offentlig upphandling. Vi ska ge stöd till offentlig verksamhet och företag. Dessutom samverkar vi med ett flertal myndighet, näringslivsorganisationer och idéburna organisationer.

Läs mer om regeringsuppdragen för att ”Främja innovation genom tidig dialog” samt ”Utveckla upphandling av innovation och ny teknik baserade på spetstekniker och avancerade systemlösningar" i regleringsbrevet.

Läs mer om uppdraget ”Främja innovationsupphandling genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare”.

I den nationella upphandlingsstrategin beskriver regeringen mer kring kopplingen mellan verksamhetsutveckling, innovation, dialog och upphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information