Samverkansprojekt

Här presenterar vi olika samverkansprojekt där vi tillsammans med upphandlande myndigheter och enheter har genomfört olika aktiviteter för att främja innovation genom tidig dialog. Samverkan är en viktig del i att testa verktyg och metoder för att kunna sprida kunskap och erfarenheter vidare.

Senast uppdaterad:

Relaterad information