Arbetsmodell för innovationsupphandling för små och medelstora kommuner

Skurup och Ystad kommun vill ta fram en resurseffektiv och innovativ modell för att arbeta med innovationsupphandlingar som är anpassad till kommunernas förutsättningar, där samtidigt ömsesidigt lärande och synergieffekter kan uppnås genom samverkan.

Bakgrund

Skurup och Ystad kommun har fått stöd av Vinnova för att utveckla en resurseffektiv och innovativ modell för att arbeta med innovationsupphandlingar.

Modellen ska vara anpassad till kommunernas förutsättningar och implementeras i det löpande inköpsarbetet. Modellen ska testas i tre till fem innovationsupphandlingar som ska genomföras under 2017/18.

Syftet är att kommunerna ska öka andelen innovationsupphandlingar och stimulera näringslivet att utveckla nya tjänster som möter kommunernas utmaningar.

Ta del av det inledande behovsarbetet.

Genomförande

Projektet genomförs i tre steg;

 1. Behovsidentifiering
 2. Genomförande av innovationsupphandlingar
 3. Implementera och integrera

Resultat

Steg 1 Behovsidentifiering

Kommunerna har i sitt behovsarbete identifierat nio utmaningar med olika grad av komplexitet. De bedömer att det finns potential att möta dessa med innovation i upphandling.

 1. Ökat samutnyttjande
 2. Samutnyttjade lokaler
 3. Privat mark win-win-win
 4. Affärsmodell för omhändertagande av överskottsenergi inom industriområde
 5. Delningstjänst för lokala transporter, boende & LSS
 6. Rena och torra golv
 7. Lärprocess för artificiell intelligens /snabbare mognad – införande
 8. Augmented reality i stadsplanering
 9. Delningstjänst för att låna, byta och sälja mellan kommuner

Ta del av SWOT-analys för de identifierade utmaningarna.

Steg 2 Genomförande av innovationsupphandlingar

Ska påbörjas hösten 2017.

Steg 3 Implementera och integrera

Beräknas påbörjas under 2018.

Senast uppdaterad:

Relaterad information