• Solceller_topp.jpg

Energi och klimat

Genom att upphandla energieffektiva produkter och tjänster bidrar du till att uppfylla din organisations miljö- och klimatmål. Du bidrar också till att uppnå de nationella målen kring begränsad klimatpåverkan.

Varför efterfråga energieffektiva produkter och tjänster?

 1. Bidra till att uppfylla miljö- och klimatmål 
  Klimatförändringarna räknas som en av vår tids största miljöhot. Om detta rapporterar bland annat FN:s klimatpanel IPCC. Förändringarna kan ge stora konsekvenser för framtida försörjningssystem och de naturliga ekosystemen. Energieffektivisering kan utgöra nästan hälften av de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla Sveriges klimatmål fram till 2020. Genom att i upphandlingar ställa energikrav på produkter och utförande av tjänster bidrar vi till klimateffektiva lösningar, och till att uppnå Sveriges miljömål Begränsad klimatpåverkan.

 2. Offentlig sektor ska föregå med gott exempel - lagkrav
  Regering och riksdag har uppmanat offentliga myndigheter att föregå med gott exempel och upphandla energieffektiva produkter. Även EU-kommissionen rekommenderar energikrav vid offentlig upphandling för att stimulera utvecklingen av mer energieffektiva produkter, men också för att hushålla med offentliga medel. Sedan 15 juli 2014 finns en ny förordning för myndigheternas inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Förordningen innebär att alla statliga myndigheter ska upphandla produkter enligt bästa tillgängliga energiprestanda.
  Läs mer om förordningen här

 3. Utveckla marknaden
  Energieffektiva produkter finns redan på marknaden men upphandlas inte systematiskt. Om fler väljer att upphandla energieffektiva produkter kommer det i sin tur att driva fram utvecklingen av ännu energisnålare produkter till bra priser och öka tillgängligheten av dessa. På så sätt får också privata konsumenter större förutsättningar att köpa energieffektiva produkter.  

 4. Upphandling av energieffektiva varor och tjänster ger besparingar
  Upphandling av energieffektiva varor och tjänster kan även sänka de offentliga kostnaderna. Enligt en rapport från PriceWaterhouseCoopers, genomförd på uppdrag av EU-kommissionen, har kostnaden för de offentliga myndigheterna i Sverige minskat med 1,24 % tack vare miljökrav vid upphandling. Detta motsvarar en besparing för den offentliga sektorn på nästan 6 miljarder kronor. Läs rapporten i sin helhet.

Nyttokalkylatorer

Så kallade nyttokalkylatorer finns utvecklade inom ett antal produktområden. Nyttokalkylatorerna ger faktiska siffror över hur mycket pengar som kan sparas och hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas genom att ställa energikrav i upphandlingen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information