Hur upphandlar vi energieffektiva produkter och tjänster?

Produktförteckning – Energikrav på varor och tjänster

Här finns en produktförteckning som är framtagen i samarbete med Energimyndigheten. Den kan användas för att energieffektivisera vid upphandling, Energikrav ställs som tekniska specifikationskrav på produkters energiprestanda eller som tilldelningskriterier, där marknadstillgången är osäker eller där man avser att driva utvecklingen framåt. Genom att infoga kraven i din upphandling ställer du på ett enkelt sätt relevanta energikrav inom respektive produktområde. Kraven är avstämda och förankrade hos bransch och myndigheter, samt tar hänsyn till EU:s gällande ekodesign- samt energimärkningsförordningar.

Under varje produktområde finns information om:

  • Hur de avancerade energikraven ställs
  • Goda exempel på upphandlingar med energikrav
  • Vilka lagkrav som finns på energiområdet

Energikrav finns inom: 

Vård

El och belysning

Fordon och transporter

IT och telekom

Kök, renhållning och maskiner

Bygg

Senast uppdaterad:

Relaterad information