Rapporter

Beloks energikrav

Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare och tar fram krav till exempel för fönster, pumpar och fläktar.
Hämta kraven

STIL-rapporten

Energimyndigheten inventerar energianvändningen i olika typer av lokaler med speciellt fokus på elanvändningen. Totalt energiinventeras cirka 1 000 lokaler under sex år inom projektet STIL2.
Läs mer på Energimyndighetens hemsida

Serverhallar - erfarenheter av energieffektivisering hos medlemmarna i HYLOK

En rapport om olika myndigheters energieffektivisering av lokaler.
Ladda ner rapporten

Senast uppdaterad:

Relaterad information