Exempel

Upphandlande myndigheter och enheter upplever att det är svårt och komplicerat att genomföra innovationsupphandlingar. Upphandlingsmyndigheten konstaterar att upphandlande myndigheter och enheter efterfrågar erfarenheter och lärdomar från andra aktörer som hjälp för att själva kunna arbeta på bästa sätt med innovationsupphandling.

Spridning av kunskap från andra aktörer som genomfört innovationsupphandlingar medför nytta för både upphandlande myndigheter och enheter som vill genomföra innovationsupphandlingar samt för de företag som vill delta i innovationsupphandlingar.

Det finns större möjligheter för upphandlande myndigheter och enheter att säkerställa att innovativa lösningar inte utestängs än att upphandla något som inte finns.

Målet med att paketera, sammanställa och sprida goda exempel är att identifiera möjligheter och förutsättningar att genomföra innovationsupphandlingar. I ett längre perspektiv är målet att fler innovationsupphandlingar genomförs.

Exempel utvecklingsfrämjande upphandling

E-hemtjänst

Exempel upphandling av nya lösningar

Värdig entré

Larmställ

Exempel anskaffning av FoU-tjänster

ITS Innovation Stockholm Kista

Nya tekniker för säker skarvning

Förkommersiella upphandlingar

Förkommersiella upphandlingar – lärdomar


 

Kontakta oss gärna om ni har genomfört eller har erfarenhet av:

  • strukturerade marknadsdialoger med hjälp av RFI eller extern remiss
  • funktionskrav i upphandlingar
  • konkurrenspräglad dialog
  • förkommersiella upphandlingar
  • utvecklingskrav, utvecklingsvillkor eller incitamentsklausuler i avtal.

Senast uppdaterad:

Relaterad information