Innovationsupphandling steg för steg

De sex stegen i en innovationsupphandling kan uppfattas som linjära, men i verkligheten kan, och bör, vissa av aktiviteterna ofta äga rum parallellt och iterativt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information