Rapporter om kemikalier

Kemikalier i plaster

Denna rapport handlar om olika plastmaterial, dess tillsatsämnen och återvinning/återanvändning av plastmaterial.
Läs rapporten

Kemikaliesubstitution genom offentlig upphandling

Rapport på uppdrag av Kemikalieinspektionen.
Läs rapporten

PM om innovationsupphandling av biopolymerprodukt inom sjukvården

Detta är ett PM som beskriver arbetet med främjande av innovationsupphandling inom offentlig sektor.
Läs PM/rapporten

Kemikalier i elektriska och elektroniska produkter

Detta är en underlagsrapport för det interna arbetet med kemikaliekriterier i Miljöstyrningsrådets (MSR) upphandlingskriterier för elektronik.
Läs rapporten

Senast uppdaterad:

Relaterad information