LCC i anbudsutvärderingen

För att skapa transparens och lika konkurrensvillkor måste det alltid offentliggöras vilken utvärderingsmetod som kommer användas. LCC-kalkyler kan användas för utvärdering av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

I upphandlingsdokumentet måste det vara tydligt vilka kostnadsparametrar som man ska utvärdera på. För utvärdering av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet finns även fler utvärderingskriterier att ta hänsyn till, som exempelvis kvalitets- och miljökriterier.

För att kunna jämföra anbuden på ett enkelt sätt kan upphandlaren samla/kopiera in leverantörernas olika anbud i en och samma kalkyl. Resultatraden ger en samlad bild över de olika anbudens livscykelkostnader. I de utarbetade LCC-verktygen visas även diagram.

Goda exempel

Vi arbetar med att utveckla och beskriva exempel på användning av livscykelkostnadstänkande i olika faser i upphandlingen. Några exempel kring utvärdering av livscykelkostnader i anbud finns beskrivna här:

Goda exempel från Danmark
Goda exempel, LCC och energibesparing

Senast uppdaterad:

Relaterad information