LCC och externa effekter

En LCC tar traditionellt sett inte hänsyn till externa effekter på miljön, men så kallade ”externaliteter” kan inkluderas i en LCC om man så vill.

Genom att prissätta externa effekter på miljön eller övrig påverkan som belastar samhället kan man lägga till dessa som en komponent i kalkylerna. I samband med ett införande av externa kostnader är det viktigt att beräkningsmetoderna är transparenta och tydliga i hur kostnader fastställs och bedöms i en LCC. 

Livscykelkostnader som tar hänsyn till externa miljöeffekter ger på lång sikt möjlighet till ekonomiska besparingar samtidigt som det kan minska klimatpåverkande utsläpp från varor och tjänster. I bästa fall kan det även ge upphov till innovativa lösningar för att ytterligare minska utsläppen.

Det finns ingen gemensam generell metod för att beräkna externa miljöeffekter och beroende på vad som ska upphandlas finns det olika aspekter att ta in. Inom EU finns det endast en gemensam metodför specifika produktgrupper, nämligen  för fordon.

EU-kommissionen har tagit fram en bild som beskriver hur en LCC kan göras om till en miljö-LCC genom att lägga till externa effekter, eller externaliteter som det också kallas.

Figur– Ekonomiska livscykelkostnader med externa effekter

 

                        

Senast uppdaterad:

Relaterad information