Vad är LCC?

Med livscykelkostnader avses alla kostnader som är förknippade med ett kontraktsföremål.

Livscykelkostnader kan vara: 

  • organisationens egna kostnader
  • andra kostnader som är nödvändiga för varan eller tjänsten
  • varan/tjänsten i sig själv
  • kapitalkostnader eller annat.

Kostnaden kan också handla om arbetstidsåtgång eller miljöpåverkan som kan kostnadsberäknas. Ibland används ordet totalkostnader när man talar om livscykelkostnader.

Senast uppdaterad:

Relaterad information