Köken och matgästen

Medarbetarna i de offentliga restaurangköken arbetar för att göra matgästen nöjd och skapa näringsriktiga måltider. De offentliga köken finns inom skola, vård och omsorg och där arbetar köksmästare, kökschefer, kallskänkor och restaurangbiträden. Dessa medarbetare är precis lika viktiga i de offentliga restaurangerna som i de privata.

De offentliga restaurangköken lyfter fram att råvaror av god kvalitet är en förutsättning för att laga god mat. Att föra dialog med matgästerna leder till att en större andel av maten också äts upp. Detta ger mer näring och mindre miljöpåverkan i form av svinn men även mer pengar till inköp av råvaror.

Det gäller även att vara kreativ i menyplaneringen, krydda moroten med kärlek, berätta var råvarorna kommer ifrån och sälja in måltidsupplevelsen till matgästen. Då ökar kunskapen och känslan för den offentliga måltidens betydelse hos matgästerna och vi kommer ett steg närmare Sverige – det nya matlandet.

Medarbetarna i köken spelar ofta en avgörande roll för hur hållbar maträtten som serveras är samt hur lustfylld måltiden blir för matgästen.

Hushållningssällskapets projekt Fokus Matglädje syftar till att ge deltagande kommuner ett praktiskt verktyg för att erbjuda matgästerna goda och näringsrika måltider som lagas och serveras av en kunnig och serviceinriktad personal. Maten ska även tillagas av råvaror som bidrar till hållbar utveckling.

Rättvis handel (fairtrade) innebär att man handlar etiskt, och bidrar till arbetet med att förbättra villkoren för producenter och anställda. Läs mer om de som tar ansvar för under vilka förhållanden livsmedel och andra varor tillverkas på Rättvis handel.

Senast uppdaterad:

Relaterad information