Kriterieöversyn livsmedel 2016

Stort tack för alla synpunkter som ni skickat in i samband med Kriterieöversyn livsmedel 2016!

Inkomna synpunkter har varit många, engagerade, och ibland direkt motstridiga. Återkoppling har skett under hösten för att ytterligare utreda specifika frågor vilket har varit en av anledningarna till att processen tagit längre tid än beräknat.

Ett starkt önskemål har varit att ta fram mer information inom områden som rör verifikat, uppföljning och hållbarhetsvinster. Av denna anledning finner ni nedan en vägledning gällande verifikat specifikt framtagen för kriterieuppdateringen livsmedel 2016.

Som bilaga kopplat till varje produktgrupp i kriteriebiblioteket finns information om:

  • Nya kriterier
  • Nya versionsnummer dvs. kriterier som ändrat nivå eller krav-typ.
  • Förtydliganden dvs.  kriterier och produktområden som fått förtydligande ordalydelse och/eller förslag till verifikat baserat på nya upplysningar om sortiment och marknadstillgång samt utökad ”Information till upphandlaren”. 
  • Borttagna kriterier

Resultat kriterieöversyn livsmedel 2016

Vad är ett verifikat?

Bakgrund till Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Information om uppdateringar per produktgrupp

Kött

Kyckling och kalkon

Mjölk

Ägg

Fisk och skaldjur

Frukt och grönt

Spannmålsprodukter och socker

Vegetabiliska fetter

Kaffe, te och kakao

Senast uppdaterad:

Relaterad information