Goda exempel

Miljösmarta och djurvänliga initiativ på livsmedelsområdet.

Dessa goda exempel visar hur upphandling kan bidra till att minska miljöpåverkan och skapa en hållbar framtid. För mer detaljerad information, vänligen kontakta den kontaktperson som anges i varje exempel.

Goda exempel finns inom dessa livsmedelsområden:

 

Senast uppdaterad: