Glada Nibblesvin ger Västerås gas

Växtkraft är världens första biogasanläggning, i vilken lantbruksgrödor och vall, blandat med källsorterat matavfall från kommuninvånare, blir till biogas som bland annat driver Västerås stadsbussar.

Sven-Erik Johansson började bruka Nibble gård 1969, men det var efter en lång konvalescens, många veckors stillaliggande efter en olycka, som tanken på en mer miljövänlig drift tog sin början. 1989 påbörjade han arbetet med Växtkraft som blev klart 2005.

Jag var totalfixerad i flera veckor och då fanns det mycket tid till eftertanke. I början ifrågasatte många mina ambitioner, det var inte enkelt, men idag talar alla om biogas, säger Sven-Erik Johansson.

Inom 2015 är det sagt att samtliga bussar som ägs av Västerås lokaltrafik ska gå på biogasen producerad i Växtkraft. Detta har naturligtvis lockat många besökare från hela världen, och representanter från t.ex. Kina och USA (Kalifornien) har varit på plats för att dra lärdomar som kan appliceras i hemländerna. Sven-Erik Johansson välkomnar att andra gårdar följer i deras fotspår.

Vi måste snabbt hjälpa andra länder att ta tillvara gödsel från jordbruken och den energi som den ger. Det finns en enorm potential ur biogassynpunkt som idag inte tas tillvara. Det handlar om en odling i balans, säger han.

Nibble Gård är en grisgård med 540 hektar odlad mark öster om Västerås. På gården finns 300 suggor som årligen föder ca 6500 grisar. Nibble Gårds grisar slaktas i Skövde och styckas i Stockholm. Genom åren har Nibble tilldelats en rad priser; LRF:s Guldtackan 1986, Änglamarkpriset 2006 och nu senast en prispeng på 100 000kr på Guldstänksagalan.

I motiveringen lyftes gårdens miljö- och klimatcertifiering fram, det unika klimatprojektet biogasanläggningen Växtkraft, samt ambitionen att bli självförsörjande, helt oberoende av fossila bränslen före 2020. I dag drivs Nibble Gård av Magnus Johansson och hans sambo Lena, med hjälp av Sven-Erik Johansson som senior adviser.

Nibble grisgård var först med att certifieras enligt Svenskt Sigill 2006, och 2010 klimatcertifierades gården. I början av 2010 invigde EU-parlamentarikern Marit Paulsen gårdens fyra nybyggda stallar. Vid byggandet var grisarnas behov och beteenden samt klimatfrågor i fokus. Grisarna kan välja om de vill vara inne på ett uppvärmt golv eller ute genom att varje stall har en port som leder ut till en veranda där de kan duscha av sig och få frisk luft.

2007 började Nibble samarbeta med Riccardo Subissati, en italiensk charkuterist som i Toscana räknas till de främsta bland förädlare av griskött. Samarbetet har inneburit att skinkor idag lufttorkas på Nibble gård i en italiensk klimatanläggning, och blir till Nibbles prosciutto. Nyligen blev även två av Nibbles charkprodukter, två sorters korvar klimatcertifierade.

Läs mer om projektet på Nibble gårds hemsida

Senast uppdaterad: