Höga minimikrav med ny livsmedelspolicy

Mellerud blev först i Sverige med att införa djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar

Var: Melleruds kommun

När: Sedan 2006

Hur: En livsmedelspolicy för Mellerud och fem övriga samarbetskommuner i livsmedelsupphandlingar garanterade mat som var producerad med krav på djurskydd, miljöhänsyn och livsmedelssäkerhet.

Styrka med förfarandet: I och med nya arbetsrutiner kring livsmedelsupphandling ställdes även högre krav på uppföljning. Med detta kom större krav på redovisning av exempelvis underleverantörer vilket stärkte upphandlingsprocessen.

Svaghet med förfarandet: I och med gränsöverskridande kommunsamarbeten tvingades Melleruds kommun kompromissa angående kravnivån.

Kontaktperson: Renée Olsåker, miljöstrateg på Dalslands miljökontor. Tfn 0530 93 94 54

Senast uppdaterad: