I Bosarp pickar Krav-märkta kycklingar

I slutet på 90-talet ville makarna Birgitta och Claes Alwén möta vad de såg som nästa generations kvalitetskrav på kycklingproduktion.

- Vi nischade in oss på vad vi förutsåg att konsumenten skulle vilja ha; spårbarhet och kvalitetssäkring. Det var ett nytt mönster i antågande, och är fortfarande. Folk vill betala mer för maten om de vet var den kommer ifrån, det är en annan medvetenhet idag, och det finns en acceptans kring att maten får kosta, berättar Claes Alwén.

Inspirationen och ambitionen ledde till vad som idag är en Krav-märkt gård som levererar Krav-märkta kycklingar till Coop och Ica. Första året, 1999, producerades 1100 kycklingar. 2010 var det 85000. Det kan jämföras med konventionell produktion där ca 100000 kycklingar om dagen kan slaktas. Krav-stämpeln innebär att kycklingarna får gå utomhus minst halva tiden, att de inte blir profylaktiskt medicinerade och att deras foder är kontrollerat enligt Kravs regelverk.

Därtill föds de upp i mobila hus över gräsbevuxna fält, och deras hus flyttas till en ny plats när fältet är fädigtuggat. Huset kommer sen inte tillbaka till samma plats förrän tidigast nästkommande år vilket möjliggör en återhämtning av marken. Att gården slipper använda dieselolja och allehanda bekämpningsmedel till besprutning har ju även det en god klimatpåverkan. Att kycklingarna ska leva naturligt innebär även deras födointag:

Vi vill att kycklingen själv ska balansera sin konsumtion, istället för att vi trycker i den mat, så att den får växa i sin egen takt. Kyckling som är skickligt avlade kan växa fort, men hur blir resultatet kan man fråga sig. Kostnadsbiten är hög jämfört med konventionell produktion, men vi lyckas för att produkten är så förtvivlat god, utan den kvaliteten hade det inte gått att genomföra.

Claes är positiv inför framtiden för ekologisk produktion:
– Det här är bara början. Djuren hos oss får ett kvalitetssäkrat liv, de lever ett annorlunda liv jämfört med konventionella uppfödningsgårdar. Alla som vill är välkomna att komma och hälsa på oss och våra kycklingar, förutsatt att vi är hemma förstås.

Senast uppdaterad: