Ingen stress på Hallquist gård

Gården Hallquist i Fåker blev utnämnd till Årets ekologiska lantbrukare 2011, av Ekologiska lantbrukarna, och fick i mars i år ta emot sitt pris. Hela produktionskedjan är Krav-certifierad, och sedan det byggts ett slakteri på gården slipper djuren den stressiga transporten till slakt och kan nu leds in direkt från gården.

– Jag ringde runt till olika bönder i krokarna och försökte få ihop så att vi kunde vara flera om ett gemensamt slakteri, men det var ingen som nappade så då byggde jag mitt eget. Den 13 april 2010 slaktades det första djuret, nu har 35 djur slaktas sedan dess. Det är en stor efterfrågan, jag hade räknat med 15 djur men så blev det mer än det dubbla. Djuren föds, växer upp, frodas och slaktas på gården. Den enda transporten som existerar är när den färdiga köttprodukten ska transporteras till försäljningsställen.

Djuren är lugna, sansade, det finns ingen stress, de tittar upp och har ingen aning om vad som händer, så sker det så plötsligt att djuret varken hinner vara orolig, rädd eller lida. Och det menar jag märks på produkten, stressade djur ger ett segt kött, berättar Mast Hallquist som driver gården.

Gården är Krav-certifierad sedan 1995. Ursprungligen var djuren mjölkkor, men numera producerar gården även kött. Besättningen består av 110 djur för tillfället, varav 45 dikor och två tjurar. Korna behålls så länge de är friska och kalvar utan bekymmer, den äldsta kon är 20 år. När kon blir gammal kan hon annars ha svårt att kliva upp efter kalvningen.

Alla gårdens djur får enbart grovfoder, det vill säga gräs och ensilage, vilket ger djuren omega 3 naturligt, istället för att de föds upp på kraftfoder som ger omega 6 och ges för att de ska växa fortare. Med grovfoder får djuren växa i sin egen takt, vilket för Mats innebär att han får ha dem två månader längre, men det tycker han det är värt. På gården odlas främst vall, som skördas som ensilage och hö. Växtföljden består av 3 år vall och 1 år korn och genom att byta marker med en svinuppfödande granne utnyttjas gödseln till fullo på båda gårdarna.

Det tidiga betessläppet, i mitten av april, är till nytta för både djur och den biologiska mångfalden. Ungtjurarna hålls nära gården medan korna delas upp i grupper utifrån kalvarnas kön och får komma till olika beten. Från mitten av juni till september klarar sig djuren på enbart bete. Intaget sker i slutet på oktober och under vintern går ungtjurar och rekryteringskvigor (som är friska och får stanna kvar år efter år) i separata kalla (i en byggnad som inte är isolerad) lösdrifter i anslutning till ladugården.

Syftet med denna rapport är att ge underlag för det interna arbetet med kemikaliekriterier i Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier där plastmaterial ingår.

Den enda svårigheten som har uppstått rör när kundens önskemål går stick i stäv med lagen. Livsmedelslagen säger att kött endast får hängmöras i sju dagar innan det mals till färs och vacuumförpackas.

– De säger att köttet inte klarar sig, men jag har gjort egna tester. Tagit prover efter fyra, sex, tio dagar efter styckning och skickat in och fått papper på att kvaliteten är prima även efter tio dagar. Det är för att jag är så noga med hygienen. Jag är noga med hygienen på alla sätt, bl.a. att köttkvarnen är kliniskt ren. Och efter tio dagars hängmörning så smakar köttet bättre, säger mina kunder.

Jag har redan beställningar till hösten, de är så rädda att de ska bli utan kött. Jag har flera kooperativa dagis som köper regelbundet, en reumatisk privatperson som alltid köper för han säger att han blir friskare av mitt kött.

Vidare berättar Mats att han har kunder från hela landet:

-Jag har kunder nere i Uppsala och uppe i Umeå, det har kommit ett tjugotal busslaster hit med besökare som vill de gården, bland annat från Norge. Och på Lantbruksdagarna i maj i år fick jag komma upp på scen och berätta om min gård. Det är roligt om man kan inspirera andra, säger Mats.

Läs mer på gården Fåkers hemsida

Senast uppdaterad: