Krav på god djuromsorg och ekocert i Dalarna

Livsmedelsupphandling med fokus på god miljö och djuromsorg, samt lokala leverantörer till kommunens skolor och äldreomsorg.

Var: Leksands kommun i samverkan med Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen kommuner

När: 2009

Hur: Kommunen upphandlade kött enligt vissa krav på god djuromsorg. Vidare upphandlades frukt och grönsaker där man fick möjlighet att välja EU-ekologiska och KRAV-märkta varor. För att underlätta för mindre och lokala företag delades vissa produktgrupper in i mindre enheter. Härmed möjliggjordes mindre anbud. Dessutom togs beslut om att andelen varor som måste kunna levereras inom varje produktgrupp skulle sänkas från 90 till 80 procent.

Styrka med förfarandet: Nya diskussioner kring ekologisk mat uppstod och efter upphandlingen arbetas en kostpolicy fram. Dessutom bjöds samtliga leverantörer in för att delta i en dialog om mat, livsmedel och transporter.

Svaghet med förfarandet: Inom vissa varugrupper motsvarade ingen anbudsgivare kraven, t.ex. blev upphandlingen av mjölk tvungen att göras om.

Kontaktperson: Sören Jonsson, ekonomiavdelningen på Leksands kommun. Tfn 0247 801 15

Senast uppdaterad: