Lokalproducerat i Dalsland

Genom att formulera viljeyttringar såsom kortare transporter och förbud mot svanskupering har Dalslands kommuner med Säffle i spetsen lyckats få igenom en upphandling där svenskproducerade varor gynnas.

EU:s regler säger att upphandlare inte uttryckligen får skriva att till exempel köttet ska komma från svenska gårdar, men i och med nämnda ställda krav har man nu lyckats upphandla närproducerat.

Var: Dalslands kommuner

När: 2010-2011

Styrkor med förfarandet: Engagemanget som kostcheferna i de olika kommunerna visade. En duktig och kvalificerad referensgrupp utarbetade en tuff livsmedelspolicy som skickades med i upphandlingsdokumentet som en vägledning. Det är enkelt att sätta ihop ett bra upphandlingsdokument med så kunniga, menar upphandlingssamordnare Katarina Grip. De träffade samtliga leverantörer innan och hade en god dialog vilket var en framgångsfaktor. Leverantörer har varit lyhörda och man har kommit överens om regelbundna uppföljningar under avtalstiden.

Svagheter med förfarandet: En del politiker vill att upphandlingen ska delas upp i så många delar som möjligt för att små producenter ska ges en chans att lämna anbud. Men lokala producenter mäktar inte med om de måste köra ut varor till alltför många platser, logistiken måste fungera. Det är heller inte miljövänligt med 20 bilar som lastar av på ett dagis. Därför vore det bra med samlastningscentral liksom de i Borlänge och Halmstad där flera mindre producenter kan mötas upp, på så vis är det mer rimligt för dem att lämna anbud.

Kontaktperson: Katarina Grip, samordnare upphandlingar. Se Dalsland.seoch klicka på inköp

Senast uppdaterad: