Norrbetes djur lever naturligt

Kött från djur som får beta på naturliga marker fler och längre säsonger smakar godare, menar Per Håsteen, bonde i Sollefteå och en av medlemmar i föreningen Norrbete.

 Vi tar vara på de naturliga betesmarkerna och håller dem öppna. Djuren lever så naturligt som det är möjligt, och äter inte kraftfoder, säger Per Håsteen

Djuren får leva längre, t.ex. slaktas en stut efter 30 månader vilket ger henne ytterligare två betessäsonger. Fettsyreförhållandet i köttet är på mellan 1 - 1,2 vilket gör köttet extra hälsosamt.

Norrbete initierades av Torsten Laxvik och består av 8 gårdar i västra Ångermanland och norra Jämtland. Norrbetes gårdar delar ett regelsystem som bygger på principen att djuren ska leva så naturligt som möjligt, inte äta kraftfoder, gå ute så stora delar av året som möjligt, och föreningen är demokratiskt uppbyggd.

Så långt från industrikött man kan komma. Smaken sitter i mötet mellan bonde och kund, menar Torsten Laxvik

Han lyfter vikten av att ta ansvar för hela kedjan, från jord till bord. Privatpersoner och bättre krogar är idag Norrbetes kunder. Nyligen blev Norrbetes nya slakteri godkänt, Rafnaslakteriet i Ramsele, Ångermanland. Gårdarna är certifierad enligt EU-ekologiskt och med det nya slakteriet väntar fler ekologiska certifieringar.

I fyra år har man undersökt hur den optimala slakten ser ut, vilket är när djuret är helt avstressat. Stresshormonet kortisolet bildas annars när djuren transporteras långa sträckor. Rafna är ett slakteri med egen ligghall, så bonden kör in sina djur själv sex dagar innan slakt.

Man eftersträvar att slakta djur från samma besättningar, även det för att minska mängden stresshormoner. Djur vill gå motsols i uppförsbacke i en kurva, det är känt sedan länge. Norrbete är ett av slakteriets största kunder och har varit med i processen.

Framtiden för Norrbete är att producera charkprodukter helt utan tillsatser.

Läs mer om Norrbete  och Rafna slakteri

Senast uppdaterad: