Nystiftat pris för god djuromsorg

På gården i Unghanse på Gotland föder Johan Sedersten upp köttdjur som betar på alvarmarken och strandängarna i Öja större delen av året. Gotlands södra härads kreatursförening gav Johan det nyinstiftade priset för god djuromsorg i december 2010. Han berättar själv att han ser korna som sina arbetskamrater som ska ha det bra. ”De levererar något som jag lever på, och då ska de ha de ha det gott, jag tänker hur skulle jag själv vilja ha det om jag vore djur? De är ju levande individer.”

Var: Unghanse, Gotland

När: Pris 2010

Styrka: Att det har gått att driva gården utan att ge avkall på ideologin. Bete på alvarmarken och strandängarna behövs för att hålla landskapet öppet och ett miljöstöd ges för 150 hektar av marken.

Nackdel: För att få stödet måste de ta ned träd, som Johan hellre vill ha kvar för att djuren ska kunna gå in i skuggan när det är varmt samt söka skydd för regnet. En helt öppen hage med utspridda träd har ingen effekt, då är en dunge mycket bättre, det ger dem skydd både mot väder och vilt. I dungar finns även fukten fortfarande kvar i marken, så de fyller flera funktioner.

Kontakt: Johan Sedersten

Senast uppdaterad: