Smultronboda i takt med naturen

På Smultronboda fårgård försöker man ta hänsyn till naturens naturliga skiftningar, värnar skogens artrikedom genom en hållbar skogsbruksplan och har sett till att minimera transporttiden till slakt för de små lammen.

På gården har det bedrivits fårskötsel sedan 1960-talet och där lever ca 100 tackor och baggar. Under våren kommer tillökningen med omkring 150 lamm. Fåren betar på betesmarker och örtrika vallar. De senaste åren har andra generationens fåraherdar nyinsått vallar med extra örtrika fröblandningar, allt för att ge fåren ett smak- och näringsrikt bete.

Man är restriktiva i läkemedelsbehandling av fåren men vid sjukdom, t.ex. mask eller parasiter behandlas djuren omgående. På vintern tillbringar tackorna och baggarna den mesta tiden i ladugården där de får mat och friskt vatten.

Läs mer om Smultronboda

Senast uppdaterad: