Tyresö såg över organisationen från grunden

I Tyresö kommun har man satsat ordentligt på skolmaten de senaste åtta åren. Istället för att starta med att ställa olika krav på varorna man köpte in började man med att se över hela systemet för skolluncherna. Mette Kjörstad är folkhälsosamordnare och arbetar med frågor som rör hållbar utveckling på kommunen.

Berätta lite om hur arbetet med skolmåltider ser ut i Tyresö?
Det övergripande arbetet började 2002 då vi började undersöka hur stora andelar svinn som kom från skolmåltiderna. Vi kunde därefter kostnadsberäkna svinnet, och även se att det gjordes en stor mängd överbeställningar i relation till hur många elever som kom till matsalarna. Efter att politikerna tog del av undersökningen, togs beslut om att Tyresös kommunala skolor skulle arbeta efter Livsmedelverkets riktlinjer för skolmåltider. Svinnmätningar har genomförts ytterligare tre gånger. En plan för ombyggnad av skolköken gjordes, hittills har sju skolor fått kök och matsalar renoverade. Även logistiken i matsalar har gjorts om där t.ex. salladsbordet placerades först när man kommer in i matsalarna. Schemaläggning av lunchtiden har ändrats för att ungdomarna och barnen inte ska bli stressade av trängsel och långa kötider, detta har haft effekt och minskat svinnmängden.

Hur har ni gått tillväga för att lyckas med organisationen?
Vi satsade på att utbilda alla husmödrar under 2004 då de fick utbildning ett visst antal timmar. I detta ingick allt från ekonomi och e-beställningar till näringslära, praktisk matlagning och ergonomi. Varje år genomför de sedan egenkontroll och uppdaterar sina kunskaper. Inför detta tillsattes en projektgrupp som hade som uppgift att organisera arbetet.

I samband med utbildningen byggdes flera av våra mottagningskök om till moderna mottagningskök och vi fick en bra standard att utgå ifrån. 2006 införde vi två rätter att välja bland i matsalarna.

Vad skulle du säga är nyckeln till framgångsarbetet?
Jag vill understryka att det har handlat om ett stegvis arbete där vi har byggt upp en grund för framtiden. Vi började med att se över hur vi kunde minska svinnet genom olika undersökningar, detta kom av rent ekonomiska incitament. Den ekonomiska faktorn var inkörsporten för det hela för att få rörelse i systemet. Vi kom alltså på att det var effektivt att starta med något som gick att beräkna. När vi hade fått detta att fungera och allt var igång så kunde vi kvalitetsutveckla och därefter eftersträva ekologiska alternativ. För att göra det tydligt; vi satsade exempelvis på ett husmödrarna hade kunskaper och möjligheter att erbjuda bra salladsbord, och när detta fanns kunde vi börja byta ut innehållet mot ekologiska varor. Vi satsade inte på att köpa in ekologiska varor förrän vi hade en stor och hälsosam salladsbuffé.

Har det funnits några problem längs vägen?
Man inser att det är ett jättearbete, vi har ju omorganiserat en hel del och satsat på utbildning av personalen, man får ta det bit för bit. Vi har börjat från grunden och då tar sådant här tid.

Vad ligger inom den närmaste framtiden?
Något mycket glädjande är ett politiskt beslut som har tagits om att bygga om resterande mottagningskök till tillagningskök. De moderniserade mottagningsköken får utökade förrådsutrymmen och beräknas vara klara till skolstart i höst och till årsskiftet 2010-2011. De åtta resterande köken kommer förhoppningsvis att vara färdigbyggda tillagningskök senast år 2014 och det gamla centralköket kan läggas ner. Nu har överbeställningarna minskat från ca 1000 portioner om dagen till 400 portioner/dag, och vi räknar med att när tillagningsköken kommer igång så kommer det att minska ytterligare.

Vi är även igång med en ny livsmedelsupphandling som kommer att gälla from 2011 och i den kommer vi att prioritera ekologiska råvaror och produkter med mindre mängd tillsatser. Denna gör vi tillsammans med Haninge kommun.

Dessutom kommer vi fortsätta vårt arbete med att försöka öka närvaron i matsalarna och vad det innebär för hälsoaspekter samt att minska matsvinnet.

Kontakta Mette på mette.kjorstad@tyreso.se, tfn. 08-5782 9159 alt. 070-488 9159.

Senast uppdaterad: