Lokal mat på väg grön livsmedelslogistik

I skriften Lokal mat på väg, utgiven av Ekolantbrukarna, ges exempel på miljösmart logistik för lokala livsmedel. De skriver inledningsvis att närproducerade varor inte er automatik är resurssnålare och att de ofta små volymerna och avsides lägen kan göra att transportkostnaden utslaget på varuvärdet bli orimligt hög.

En gårdsbutik ger sociala mervärden och går gärna hand i hand med turism. Å andra sidan genereras många enskilda bilresor till och från butiken. Om producenten själv kör runt sina varor kan den negativa miljöpåverkan per vara bli högre än fullastade långtradare (det bör här påpekas att långtradare inte alltid kör fullastade, i synnerhet inte efter leverans.)

Bondens egen butik på hjul i Närke har löst problemet med säsongsdefinierad handel och har nu en butik på hjul året om. De har arbetat med att samordna varuleveranser med bussens försäljningsturer, och de flesta kunderna kommer till bussen till fots.

Lokal köttproduktion, Bonnakött, har sett till att samordna sina leveranser med lokala transportbolag, och lämnar ut sina produkter i lokala butiker. Styckeriet som de samarbetar med ligger när och är därtill Krav-certifierat.

I Skärvången i Jämtland har man trotsat avfolkningstrenden och istället blåst liv i byn genom att starta Skärvångens bymejeri. Mejeriet visade sig bli en framgångssaga och de levererar idag ost till hela Sverige. Genom att småningom placera lagret i Östersund, samt skicka varor med Milko och Bussgods har de minskat sina leveranser.

Producentförening Samordnade transporter låter inte vem som helst bli medlem, endast de som förstår villkoren som gäller för småskaliga producenter. Alla medlemmar är Krav-certifierade, och kunder är restauranger, storkök och butiker i Sörmland och Stockholm. Alla transporter går med en av föreningen inköpt kylbil.

Ekoboxen i Småland har initierat ett prenumerationssystem för grönsaks-och fruktlådor. Den från början egna odlingen kompletteras nu med inköpta grönsaker från en gård i Blekinge och en strax utanför Kalmar. Frukt köps från en grossist inne i Växjö och några gånger per höst från en odling i Skåne. Transporterna görs med en biogasbil.

Senneby trädgård driver en gårdsbutik på Väddö där det finns tätt med sommargäster under sommarmånaderna, vilket gör gårdsförsäljningen till ett miljösmart alternativ. Gårdens produkter säljs också i den lokala ICA-butiken, och den så kallade Roslagslådan är populär hos konsumenterna.

Läs hela skriften med fler goda exempel inom närproducerade livsmedel med miljösmart logistik

Senast uppdaterad: