Alt Grönt en klimatsmart grossist

Alt Grönt växte fram ur en producentverksamhet och bildades som bolag 1990. Från starten har grossistföretaget arbetat med enbart ekologiska livsmedel; frukt och grönt, mejeri, animalie, och kolonialvaror.

För tillfället har de uppåt 300 kunder, med 150-200 leveranser per vecka. Utöver de ekologiska livsmedlen så arbetar de aktivt med avfall mot svinn, inklusive kompostering, samt ser över transporterna.

Jag hamnade i detta av rent sunt förnuft – det kan inte vara nyttigt att ha kemikalier i maten, säger Bernt Klingberg, VD

Hur har marknaden förändrats?

– När jag började fanns det ett mindre antal idealister som arbetade med ekologisk produktion, medan det idag är väl etablerat. Men det är fortfarande inte enkelt. Genom åren har det varit upp och ner med att få tag på och sälja varor, för även om folk i allmänhet talar i positiva ordalag om ekologiska livsmedel så är det en annan sak när de ska betala för det.

– Idag har vi upparbetat goda kontakter med producenter. Kundbasen har gjort att man i motvind kämpat vidare, för våra kunder delar inställningen och deras gensvar har gjort att det har rullat vidare. På 90-talet försökte vi sälja till butiker, men det gick inte bra. Idag går de stora volymerna går ut i handeln. Det är inte lätt att vara grön grossist. Vi kan ju inte ens vara med och lämna anbud vid upphandlingar för den offentliga maten p.g.a. LOU och att vi inte erbjuder konventionella varor, berättar Bernt.

Senast uppdaterad: