Lokala leverantörer erbjuds informationskvällar

I syfte att få fler anbud från företag i närområdet Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjudit lokala leverantörer fem stycken informationskvällar.

Var: Dalslands kommuner

När: 2010

Hur: En informationskväll i varje kommun gav lokala leverantörer möjligheten att få reda på hur det går till att vara med och konkurrera om regionens inköp. Krav på närproducerat var en sådan sak som diskuterades samtidigt som träffarna syftade till att ge en bild av varför kommunerna handlar som de gör.

Styrka med förfarandet: Man hoppades att kunna avmystifiera LOU, många företagare är inte kunniga om lagen och har inte kunskap om att kommunerna är tvungna att göra upphandlingar.

Kontaktperson: Katarina Gip, inköpare för Dalslandskommunerna. Tfn 0530 189 82

Senast uppdaterad: