Livsmedels miljöpåverkan

Miljöpåverkan från livsmedels­produktion är betydande. Men det finns många åtgärder för att minska den.

Livsmedelskedjan påverkar miljön, till exempel genom utsläpp av växthusgaser, kemikalieanvändning och påverkan på vår biologiska närmiljö. Livsmedelskedjan påverkar miljön genom odling, primärproduktion, livsmedelsindustrins förädling, handels- och leverantörskedjor och slutligen tillagning och konsumtion.

Vill man minska sin klimatbelastning som är kopplad till den egna eller offentliga livsmedelskonsumtionen kan man till exempel byta ut grönsaker odlade i fossildrivna växthusodlade under vinterhalvåret mot såsongens rotsaker som lagrats och inte transporterats långa sträckor.

Miljösmarta fisk- och köttalternativ på tallriken

Nöt och fläskkött kan med fördel bytas ut mot bönor och linser, och likaså kan jätteräkor som har en rad negativa ekologiska och sociala effekter bytas ut mot blåmusslor som inte på när är lika energikrävande.

Planerar man matsedlar inom den offentliga vården och omsorgen kan enkla val få betydande positiva konsekvenser. Här kan du läsa om goda exempel på klimatsmart, kvalitetsmedveten och välsmakande skolmat.

Vilket led som har störst betydelse för miljöpåverkan skiljer sig för olika livsmedel och beroende på förädlingsgrad, men många livscykelanalyser pekar på att primärproduktionen regel står för den största delen.

Visste du?

Att om det ska serveras skollunch till 8000 elever i ett område behövs det mer än 2 kor för att ha köttfärs nog att kunna laga köttbullar till alla.

 

Senast uppdaterad: