Goda råd för bra matval

Livsmedels klimatpåverkan skiljer sig åt och även den enskilda konsumenten kan bidra till en minskad miljöbelastning.

Livsmedel vars produktion medför höga koldioxidutsläpp är exempelvis nötkött, mjölk, och växthusproducerade grönsaker. Här kan du läsa mer om hållbar fisk och köttkonsumtion.

Produktion, transport och svinn är steg i matens livscykel där effekterna kan bli märkbara med klimatsmarta beslut. Genom att se över dina vanor och göra aktiva val kan mycket vara vunnet.

Livsmedelsverket har tagit fram en rapport hur stor klimatpåverkan livsmedel har i kylkedjans olika delar, på väg från livsmedelsindustrin till konsumenten. Du finner även information om livsmedels klimatavtryck i rapporten Klimatpåverkan och energianvändning från livsmedelsförpackningar.

Vårt dagliga bröd "kostar" flera ton vatten att producera. Den mängd mat som en genomsnittlig svensk konsument har tillgång till genom affärer, dagis, skolmat­salar, sjukhus och liknande motsvarar drygt fem ton vatten om dagen. SIWI skriver om hur den globala livsmedelsproduktionen och konsumtionen inverkar på vattenförsörjningen globalt och hur man kan minska livsmedels klimatbelastning genom att minska svinnet snarare än att öka livsmedelsproduktionen.

Läs mer hos:

Visste du?

Musslan är ett miljösmart alternativ för dig som gärna äter fisk och skaldjur.

 

Senast uppdaterad: