Handla säsongsanpassat

Att äta säsongs­anpassat innebär att man väljer att köpa in frukt och grönt under den perioden på året då de är tillgängliga och mindre av dessa under resterande säsonger.

Anledningen till att följa detta är att produkter som efterfrågas utanför dess egentliga säsong innebär en avsevärt ökad klimatpåverkan. Ofta beror detta på att de transporteras från andra länder eller att de odlas i energikrävande växthus då säsongen förlängs.

Säsongsanpassa menyer

Ett första steg i att bli klimatsmart kan vara att säsongsanpassa menyer inför en livsmedelsupphandling, kanske kan äpplen bytas ut mot annan frukt vissa perioder eller andelen måltider med rotsaker kan öka på vinterhalvåret. Små förändringar i en matsedel kan göra mycket för miljön.

Minska andelen frysta varor

Att även se över andelen frysta varor man köper in är också bra ur miljösynpunkt. Det går åt betydligt mer energi när fryst mat transporteras i frysar jämfört med när färsk mat körs i kylar.

Följ en säsongskalender

Att köpa mer av frukt och grönsaker när det är säsong, det vill säga att grödorna kräver mindre uppvärmning alternativt växer på friland eller kan lagas under lång tid, och mindre när det inte är säsong kan spara både energi, transporter och pengar. Det finns ingen gemensam säsongskalender då olika råvaror har säsong under olika perioder i EU och inom Sveriges olika delar. EU rekommenderar att varje upphandlande myndighet sammanställer en egen säsongskalender för att underlätta val av livsmedel efter säsong i sin egen del av Europa. Svenska konsumentverket förordar säsongsanpassade livsmedel och Livsmedelsverket tar upp betydelsen av säsongsanpassade livsmedel i underlagsrapporten till Miljösmarta matval.

Du kan få inspiration genom att titta i säsongskalendrar. Det finns flera att välja mellan, exempelvis:

Ekomatcentrum

Årstaprislistan

Läs mer om säsongsanpassad livsmedelsupphandling:

Senast uppdaterad: