Minimera svinnet

Andelen matrester som slängs i offentliga kök har ökat de senaste åren, ofta på grund av över­beställningar. Svinnet innebär en över­produktion som resulterar i en helt onödig miljö­belastning, bland annat i form av ökad energi­användning och klimat­påverkan.

Några tips för att undvika svinn i offentliga kök är att väga maten som slängs som en första utvärdering. Därefter se över beställningarna och se om några förändringar kan göras samt slutligen fundera över logistiken; kan svinnet minskas i exempelvis skolmatsalar genom att möblera annorlunda eller genom att ta bort brickor eller byta porslin?

Senast uppdaterad: