Transportplanering

Det är viktigt att planera och minimera behovet av transporter. Det finns en uppfattning om att transporten utgör en stor klimatbelastning i livsmedelskedjan. Detta är dock ofta en felaktig uppfattning. Vad gäller animaliska livsmedel (kött, mjölk och ägg) utgör transporten endast en bråkdel av de totala utsläppen jämfört med utsläppen från själva djurhållningen.

Vad gäller vegetabilier (frukt, grönsaker, spannmål) blir utsläppen från transporterna i förhållande till produktionen mycket större beroende på att odling av vegetabilier är mindre klimatbelastande än animaliska livsmedel. Generellt sett kan alltså sägas att transporternas betydelse för de totala klimatutsläppen är större vad gäller vegetabilier än för animaliska.

Läs mer om transport vid varuupphandling

Miljösmarta transporter genom samordning

Senast uppdaterad: