Välj rätt livsmedel

Att äta mer frukt, grönsaker och spannmål och minska på andelen kött gynnar både hälsan och klimatet. Räknat per kilo produkt har livscykelanalyser visat att vegetabilier i allmänhet resulterar i lägre klimatgasutsläpp än animaliska livsmedel.

På Livsmedelsverket finns näringsrekommendationer att ta del av, samt en hel del information om hur kost för skolelever kan planeras för att höja matkvalitén och samtidigt hälsan.

Gå till Livsmedelsverket och läs mer om bra mat i offentlig sektor

Senast uppdaterad: