Välj rätt proteinkällor

Många av våra proteinkällor medför dels hög klimatbelastning, dels finns det risk för att djuren inte behandlas väl. Det finns dock många goda alternativ, både för den som älskar fisk och den som föredrar kött.

Fisk och skaldjur

Miljontals människor arbetar i fiskerinäringen; vid sidan av fisket jobb inom bearbetning, förpackning, transport, detaljistförsäljning och restauranger. Efterfrågan på fisk och skaldjur ökar konstant, särskilt i rika länder.

Den globala fisk- och skaldjurskonsumtionen ökade med 21 % mellan 1992 och 2002. Fångstnivåerna när det gäller vild fisk och vilda skaldjur har dock legat på ungefär samma nivå sedan mitten av 1990-talet, uppgående till nästan 90-93 miljoner ton per år. (Källa: MSC) Och det gäller inte bara fisk- och skaldjur. Fisk ingår i djurfoder, kosttillskott, fiskmjöl och många andra produkter som tillverkas i global skala.

Dessvärre har den globala fisk- och skaldjurskonsumtionen orsakat omfattande miljöförstöring och exploatering av hav och sjöar, till att arter har utrotats, samt lett till allvarliga ekologiska konsekvenser. Ekosystemen utarmas och på sikt kan de förlora sin förmåga att producera livsnödvändiga ekologiska tjänster, tjänster som riskerar försörjningen för en del av de hundratals miljoner människor som är beroende av fisk och andra havsresurser för sin överlevnad. Exempel på värdefulla ekosystem som idag är hotade av mänsklig exploatering är grunda utsjöbankar, korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar. (Källa WWF)

Läs mer om hållbar fisk och skaldjurskonsumtion

Animaliska livsmedel

Vid produktion av animaliska livsmedel är en annan viktig aspekt djurhållningen och den djurskyddshänsyn som tas under uppfödning, transport till slakt samt slaktmetod. Djurhållningen styrs av respektive lands lagar och regelverk men även av branschernas frivilliga överenskommelser och befintliga certifieringssystem. Detta gör att djurskyddshänsynen som kan skifta mellan länder även skiftar mycket inom länderna beroende på bransch och produktionssätt.

Läs mer om animalieproduktion

Läs mer om aktörerna i livsmedelsproduktionens olika led:
Leverantör
Grossist

Visste du?

Sveriges totala utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 70 miljoner ton koldioxid varje år, varav jordbruket bidrar med cirka 14 miljoner ton.

Senast uppdaterad: