Politiker kan påverka medborgares mat

Fundera på vad du och din kommun vill uppnå i framtiden och peka ut riktningen – och var långsiktig i visionen så kan du skapa en mer hållbar miljö och en levande framtid. Låt dina medarbetare finna vägarna och stigarna – de är verktygen för att nå målen.

Den offentliga upphandlingen bidrar till att leva upp till kommunens mål på områden som miljö, kvalitet, inköp, lokalt näringsliv och nöjda brukare. Dessa övergripande mål kan nås genom aktiva beslut i upphandlingsprocessen som ligger på den högsta politiska och strategiska nivån i kommunen. De medarbetare som upphandlar och beställer på avtalen behöver politiskt stöd i form av visioner och policies för att omsätta de politiska målen i praktiken.

Givetvis ska efterfrågade produkter och tjänster tillgodose kommunens behov till det mest förmånliga priset under upprättande av god konkurrens och enligt Lagen offentlig upphandling samtidigt som man ställer krav.

Senast uppdaterad: