Regeringsuppdrag livsmedel

Under sommaren 2016 fattade regeringen beslut om nytt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten inom livsmedelsområdet. Regeringens beslut omfattar att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor.

Livsmedelsteamet på Upphandlingsmyndigheten startar arbetet med regeringsuppdrag livsmedel 2017-2018.

Uppdraget i korthet:

Stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer gällande strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

  • Genom målgruppsanpassad informationsspridning och branschdialog utveckla kompetensen inom livsmedelsupphandling.

Inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin innebär arbetet även att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelssektor genom att 

  • Främja möjligheter för svenska bönder att kunna konkurrera i upphandlingar
  • Verka för att offentlig sektor kan ställa krav och välja livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller t.ex. miljö, djurskydd och social hänsyn.

Livsmedelsteamet

Monica Sihlén – Segmentsansvaring Livsmedel

Bakgrund: Miljövetare med yrkesbakgrund som upphandlare i offentlig verksamhet. Sedan 2009 i olika yrkesroller som främjat hållbar upphandling med start på Miljöstyrningsrådet.

Roll inom uppdraget: Säkerställa att myndigheten har ett helhetsperspektiv på livsmedelsområdet med fokus på synergier med relevanta intressenterna för att nå gemensamma mål. En viktig del av arbetet är att initiera förändring och utveckling inom livsmedelsområdet och att bidra till ökad kunskap om offentlig livsmedelsupphandling i externa sammanhang, t.ex. vid utbildningar, seminarier och workshoppar.

Arbetet innebär även att analysera trender, identifiera nya möjligheter på livsmedelsområdet samt initiera och driva aktiviteter och insatser utifrån Upphandlingsmyndighetens mål att bidra till sunda affärer för en hållbar framtid.

Fokusområde: Säljarperspektivet

Kontakt: monica.sihlen@uhmynd.se 08-58621720

Eva Edin

Bakgrund: Kostekonom med en yrkesbakgrund som måltidsansvarig inom olika offentliga verksamheter i 14 år. De senaste två åren upphandlare med kategoriansvar för livsmedelsområdet inom kommunal verksamhet.

Roll inom uppdraget: Stödja utvecklingen inom hela uppdraget samt inom specifika områden genom ett långsiktigt tänk och ett helhetsperspektiv för hela verksamheten. Det innebär bland annat att bidra till utveckling av stöd och metoder inom upphandling av livsmedel, genom olika kanaler sprida kunskap om den goda affären, proaktivt medverka till förändring och utveckling genom nära samarbete med områdets intressenter.

Fokusområde: Köparperspektivet

Kontakt: eva.edin@uhmynd.se 08-58621745

Helena Robling

Bakgrund: Miljöekonom och statsvetare med bred erfarenhet av livsmedelsfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv, från praktik på Sveriges representation i FNs livsmedelsorgan FAO via biståndsprojekt i Costa Rica till projektledare inom Hållbara Restauranger i Stockholm och Göteborg.

Roll inom uppdraget: Stödja utvecklingen inom hela uppdraget och lyfta specifika frågeställningar med fokus på hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion ut ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det innebär bland annat att bidra till utveckling och behovsanpassning av stöd för användandet av hållbarhetskriterier, inkludera relevant forskning på området och sprida goda exempel på hållbar livsmedelsupphandling. 

Fokusområde: Hållbarhet

Kontakt: helena.robling@uhmynd.se  08-58621718

Senast uppdaterad:

Relaterad information