Upphandla livsmedel

Den offentliga livsmedelsupphandlingen kan bidra till nöjdare och friskare måltidsgäster, en god djuromsorg, och till att man når lokala eller regionala miljö- och klimatmål.

Som upphandlare är det viktigt att initialt fundera över de uppsatta målen i din kommun och på förutsättningar för den goda offentliga måltiden. Samla medarbetare och jobba tillsammans genom hela upphandlingsprocessen - då kan hela organisationens förståelse öka för upphandlingens premisser och du når ett bra resultat.

Offentlig upphandling som resulterar i efterfrågade produkter och tjänster till det mest förmånliga priset och konkurrenskraftiga avtalsvillkor kan uppnås på flera sätt. Upphandlare både får, kan och bör ställa krav på livsmedlens kvalitet, miljö och djurskydd.

Ekologiskt och konventionellt är olika produkter

En rekommendation är att tänka på att marknaderna för ekologiskt och konventionellt är olika marknader. Detta gör att det inte automatiskt är tillåtet att producera enligt det EU-ekologiska regelverket i Sverige. Det är en av anledningarna till att produktion inom landet till stå stor del uppfyller och certifieras enligt KRAV.

Märkningen verifierar enbart regelverket och gör att det i praktiken inte är möjligt att ställa krav på ekologiskt och därutöver till exempel. näbbtrimning. Då är inte den ekologiska märkningen ett verifikat som säkerställer att det uppfylls. Om förbud mot näbbtrimning är viktigt bör man efterfråga produkter från konventionell produktion och använda kriteriet från förbud mot näbbtrimning. Det är möjligt att följa upp.

Ta fram en livsmedels- och upphandlingspolicy
Tips inför en miljösmart, hållbar upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information